Skip links
Moston Metalurji Ltd. Şti

Kalite Politikamız

Ürünlerimizi, kullanım amacına ve güvenilirlik, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde imal etmek amacıyla uygun bir Kalite Güvence Sistemi uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız. Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız. İş Mükemmelliği Modeli yaklaşımını benimser, bu doğrultuda tüm süreçlerimizi ve kalite hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek iyileştirir ve mükemmellik yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürürüz. Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak. Müşterilerimizin hizmetlerimizden memnuniyeti için; iletişime açık ve sürekli gelişmeyi hedeflemek.

This website uses cookies to improve your web experience.